Elsäkerhet är för det mesta inte något prioriterat ämne, trots att vi omger oss med alla typer av elektricitet. En fråga som brukar diskuteras är om man ska dra ur stickkontakter eller inte när man reser bort, kolla med elektrikerngöteborg.se. Här råder det delade meningar men enligt Elsäkerhetsverket ska man dra ur stickkontakterna om man inte kommer att vara i bostaden. Eldrivna apparater som exempelvis dator, modem och TV kan skadas vid ett åskväder även om inte blixten slår ner. 

Elsäkerhetsverket 

Det finns ett regelverk för elsäkerhet och EMC – elektromagnetisk kompabilitet. Dessa regler grundar sig på de tre lagarna: 

  • Elsäkerhetslagen 
  • Leksakslagen 
  • Lagen om elektromagnetisk kompabilitet 

Elsäkerhetsverket startade sin verksamhet är 1993 och är en förvaltningsmyndighet inom el underliggande Infrastrukturdepartementet. Elsäkerhetsverket handhar främst teknisk och säkerhetsrelaterade frågor inom el. 

Elbesiktning 

Är du bostadsägare? Då ansvarar du för att din egen elanläggning och installationerna är fungerande och säkra. Det kan vara bra att låta en behörig elektriker utföra en elbesiktning, speciellt om du har ett äldre hus. En elbesiktning kan kosta runt 4000 kronor, men det kan bli betydligt mycket dyrare i längden om anläggningens säkerhetskrav inte uppfylls. Kontrollera också att den du anlitar är registrerad hos Elsäkerhetsverket. Elkunning elektriker

Vem ansvarar? 

Själva mätaren i elskåpet är inte bostadsägarens ansvar, men allt annat vilar på dig, du ansvarar även för skåpet som mätaren sitter i och för att hålla det i gott skick. Elnätsföretaget ansvarar för allting som kommer efter ditt skåp, det vill säga kabel till högspänningsledning. 

Vilka arbeten får du göra själv? 

Det går utmärkt att göra enklare arbeten själv, men det är viktigt att du är medveten om hur det ska hanteras och vad du får göra. Du får byta säkringar, strömbrytare (ej över 16A), vägguttag och armaturer där det är torrt. Du får inte utföra installationsarbeten eller fixa till slitna sladdar med eltejpslösningar. 

Tänk på att vara noga med det förberedande arbetet som att slå av huvudströmbrytaren alternativt skruva ur proppen. Försök att tänka en lampa för att bekräfta att strömmen verkligen är bruten. När ditt arbete är färdigt ska du dubbelkolla att du har skruvat i proppar, eller det du bytt, ordentligt. Sätt sedan på strömmen. 

Högsta säkerhet i hemmet 

Förutom att hantera el rätt samt vara medveten om vilka arbeten det är lämpligt att du genomför själv, kan du vidta vissa åtgärder för att få den högsta elsäkerheten i din bostad. Du kan installera en jordfelsbrytare i anläggningen. Det är en utomordentligt bra idé då detta minimerar risk för dels att någon i familjen blir skadad samt också elbrand. Jordfelsbrytaren slår av strömmen direkt om den känner av att det exempelvis är kortslutning någonstans. Ett åskskydd är också en bra investering, detta kan medfölja larmet om man nu har ett sådant, annars är det att rekommendera att diskutera detta med elektrikern.