Tiden nærmer seg for å sette ut båten på havet eller ta den opp for sesongen. Som fersk båteier vet man ikke helt om man skal begynne med å skaffe havneplass eller en båtvogn. Man ser bare for seg de deilige stundene. Det kan være helt stille stunder på fjorden, firing av seil ved plutselig brottsjø og beste vei til sommerhytta. Eller deilig fønvind og et snøre for dorging. Og det kan være bølgeskvulp og oppkast.

Men hva skal til for å bli en dyktig båtfører? Her skal vi se litt på hva som kreves.

Båtsertifikat

Det første man kan begynne med er å gå et intensivkurs for å få båtsertifikatet. Dette er obligatorisk i dag og gir god teoretisk kunnskap om båt, trafikk og regler. Man kan ta båtsertifikat de fleste steder. Å skaffe en båtvogn til å frakte båten til havna er kanskje første prioritet deretter.

Leie båtplass

Mye av båtlivet handler om båtpuss. Dette er som regel organisert av båtforeningene og her kan man finne mye nyttig informasjon og bli kjent med andre likesinnede. Disse innehar mye kunnskap som de kan føre videre. I havna får man god service og som regel en kran som fikser sjøsetting.

Kjøp båtutstyret du trenger

Det nytter ikke å holde på med båt uten rett utstyr. En båtvogn er nyttig for å låre båten ut på sjøen eller ta den opp uten å bruke kran. Ikke alle havner har kran. Disse kan man lage selv, eller skaffe seg hos en båtforhandler. De kalles også sjøsetter eller slippvogn. Til båtpuss trengs masse utstyr, slik som skrogbørste, dekklakk også videre.

Vær mye på sjøen

Skal man bli god så må man prøve. Det handler om å bruke sunn fornuft, fordi båtlivet ikke er ufarlig. Det fins mange skjær i sjøen, og dét er ikke bare et uttrykk. Lær deg sjømerkene og aldri gå på kompromiss mot dem. Peker pila oppover betyr det at man skal gå nord for skjæret og ikke andre steder. Har merket pil nedover skal man passer syd for den.

Til bruk på hytta

En båtvogn er altså viktig utstyr å ha. Spesielt når man skal sjøsette en liten båt. Det kan være at fjellet går rett ned i sjøen, eller at det ikke finnes så mange andre muligheter i området. Båtvogna hjelper deg å få båten opp, slik at du kan gjøre den klar for en ny sesong. Du er i ferd med å bli en erfaren båteier nå.