Taket är en riktigt viktig del av en byggnads struktur. Framförallt i Sverige där vi har så varierande väderförhållanden är takets kvalité av stor vikt. Taket skyddar dig från kyla, väder och vind. Utan taket skulle huset inte kunna hållas torrt, vattenskador skulle uppstå på nolltid och det skulle helt enkelt inte gå att leva som vanligt. Tyvärr händer det att taket går sönder, börjar läcka in eller av annan anledning behöver bytas ut. Då står du inför ett viktigt beslut. Vilken typ av tak ska du lägga och vem ska du anlita för målning av toppklass? 

 

Tegeltak 

Tegeltak är ett klassiskt alternativ av tak som både ser dekorativt ut och är tämligen lättskött. Eftersom det är mycket populärt kostar ett tegeltak relativt mycket. Tegeltak sägs vara de i allmänhet dyraste taken på marknaden då deras kvadratmeterpris ligger på cirka 200-300 kronor. Det kan ibland finnas möjlighet att hitta tegelpannor till ett billigare pris men överlag är tegeltak i den dyrare prisklassen. Tegel har den fantastiska fördelen att ha lång livslängd. Därmed kan ett tegeltak vara en prisvärd investering att göra om du planerar att rusta upp din bostad och bo där under en längre tid. Det är även väldigt estetiskt tilltalande i och med att tegel åldras väldigt vackert. Därmed kommer ditt tegeltak inte se gammalt ut efter ett antal år utan snarare få ett vackrare utseende med åren. Enskilda takpannor kan självfallet gå sönder på grund av kraftigt nederbörd eller slitage. Därmed kan vissa takpannor behöva bytas ut vid behov trots att hela takets livslängd är tämligen lång. 

 

Betongtak 

Betongtak är till skillnad från tegeltak en hel del billigare. Det är hela 50 kronors skillnad i pris i snitt per kvadratmeter i skillnad från tegelpannor. Betongtak har precis som tegeltak lång hållbarhet, även om de inte anser komma upp i samma livslängd som tegeltak. En stor fördel kontra tegeltak är dock att betongtaket anses hålla borta fukt aningens bättre. Vissa anser att betongpannors nackdel är deras aningens fula utseende. Detta är dock diskuterat då det idag finns olika behandlingar som förbättrar utseendet. Betongtak har även nackdelen att det är mer mottagligt för att mossa fäster. 

 

Papptak 

Det finns en mängd olika typer av papptak av vilka inte alla är egentligen gjorda av papp. I vissa fall tillverkas de av olika slags gummimaterial. En stor fördel med ett papptak är det fungerar bra på tak med minimal eller till och med obefintlig lutning. I dessa fall kommer papptakets egenskaper bra till användning. Det är även enkelt att lägga och reparera om skador uppstår. Priser är även betydligt mycket billigare än de tidigare nämnda taktyperna. Papptak har nackdelen att det inte är speciellt vackert. Det kräver även en del underhåll. Papptak har en kortare livslängd än tak av tegel och betong.