En elektrikers arbetsdag kan variera väldigt mycket. Det kan handla om installation av el, att reparera redan dragna elkablar eller vara med vid den initiala fasen av ett helt nytt husbygge. Då är elektrikern väldigt viktig. Dels för att det är lagstadgat att det måste finnas en certifierad elektriker som gör arbetet med el och dels för att elfel kan bli dyra och leda till förödande konsekvenser om de inträffar. Många eldsvådor startar på grund av felaktig el eller att el har dragits och sen inte blivit underhållna tillräckligt bra.

En serviceelektrikers dag

Det många av oss tänker på när vi tänker på elektriker är det som heter serviceelektriker. Det är dessa personer som åker ut och tittar till elen när det är ett fel i ett proppskåp eller liknande. Som många andra hantverkaryrken så börjar dagen oftast tidigt. Vid 7 senast är de flesta elektriker igång. Sedan bär det av till arbeten där kunder har ringt in fel. Kanske har elen brutits hos något företag och ingen förstår varför och elektrikern får ta reda på felet. Det kan vara kablar som har bränt sönder eller möss som har tuggat sönder ledningarna. Ett inte allt för ovanligt problem för elektriker. Det är många sociala interaktioner och att vara serviceelektriker kräver att man kan ta egna beslut och se lösningar istället för problem. Det är inte ovanligt att man stöter på problem som man aldrig förr har hört talas om, då är det viktigt att vara lösningsfokuserad.

Elkraftmontörer kan ha det jobbigt

En annan inriktning som elektriker är det som kallas elkraftmontörer. Det är de personer som sätter upp elkraftledningar och leder strömmen från hus till hus och ser till att varje hushåll i Sverige har elektricitet. När stormen Gudrun drog fram över södra Sverige 2005 så fick elkraftmontörerna allt fokus på sig. Tusentals hushåll blev utan elektricitet och elkraftmontörerna fick i uppdrag att så snabbt som möjligt sätta upp nya ledningar så att folk kunde gå tillbaka till sitt normala igen. Det är ett farligt arbete och de började arbeta när det fortfarande blåste mycket och föll träd i skogen. Det var elkraftmontörer som blev skadade under detta arbete för att de gick ut i arbete för tidigt och kunde inte bedöma riskerna tillräckligt väl. Det slutade med att några fick åka till sjukhus för att de hade blivit träffade av nedfallande träd.

Detta är bara några av inriktningarna en elektriker kan ta. Det finns fullt av möjligheter och all möjlighet att byta inriktning inom branschen efter ett tag.