Olika typer av tak 

Taket är en riktigt viktig del av en byggnads struktur. Framförallt i Sverige där vi har så varierande väderförhållanden är takets kvalité av stor vikt. Taket skyddar dig från kyla, väder och vind. Utan taket skulle huset inte kunna hållas torrt, vattenskador skulle uppstå på nolltid och det skulle helt enkelt inte gå att leva som vanligt. Tyvärr händer det att taket går sönder, börjar läcka in eller av annan anledning behöver bytas ut. Då står du inför ett viktigt beslut. Vilken typ av tak ska du lägga och vem ska du anlita för målning av toppklass?  read more