Ett bodelningsavtal är ett skriftligt avtal som bevisar att en bodelning ägt rum och är giltig. Avtalet skrivs vid till exempel ett dödsbo, en skilsmässa eller en separation. Ett bodelningsavtal ska alltid upprättas efter en bodelning, och i två lika exemplar. Om inte ett bodelningsavtal skrivs är inte överenskommelsen mellan parterna giltig. Bodelningen kommer alltså inte anses som giltig om man inte upprättat ett bodelningsavtal.

Vad måste ett bodelningsavtal innehålla?

Det som måste finnas i ett bodelningsavtal är att bodelningen ägt rum och att alla parter är överens samt parternas underskrifter. Det finns inga krav på att det ska framgå i bodelningsavtalet huruvida egendomen ska fördelas. Det finns mallar och formulär på hur man ska skriva ett bodelningsavtal och vad som ska stå med i det. Dock bör avtalet bevittnas av en jurist för att det ska vara korrekt, vilket är en fördel om man inte vet hur avtalet ska utformas.

Finns det formkrav och vad är det i så fall för krav?

Det finns inga direkta krav på vad avtalet ska innehålla, mer än att det ska vara skriftligt undertecknat av alla berörda parter. Högsta domstolen kräver inte att avtalet ska innehålla hur egendomen ska fördelas, utan de är bara intresserade av att se att avtalet är giltigt.

När bör man upprätta ett bodelningsavtal?

Bodelningen bör göras relativt omgående efter det att skilsmässan eller dödsfallet ägt rum. Bodelningsavtal måste inte upprättas på en gång men det är att rekommendera att skriva det så snart som möjligt efter skilsmässan eller dödsfallet.

Bodelningsavtal även under en samboseparation

Om man är sambor formellt men vill separera, kan man även upprätta ett bodelningsavtal om någon av parterna kräver det.

Nöjdhetsförklaring

I bodelningsavtalet kan man också skriva en nöjdhetsförklaring, vilket innebär att båda parterna är nöjda med bodelningen. Att lägga till en nöjdhetsförklaring i bodelningsavtalet gör bara avtalet mer tydligt och påvisar att parterna inte kommer göra något anspråk mot varandra. Det är också ett gott tecken på att parterna kommer gå skilda vägar, i alla fall ekonomiskt.

Måste bodelningsavtalet registreras?

Det finns inga krav på att ett bodelningsavtal måste registreras men däremot kan man göra det om man vill. Om man registrerar bodelningsavtalet läggs det in i äktenskapsregistret. Bodelningsavtalet kan skrivas under skilsmässan eller i samband med en separation. Det finns inga krav på när bodelningsavtalet ska skrivas, men om man väljer att göra det under skilsmässan måste det registreras hos Skatteverket först. Annars kommer avtalet inte att vara giltigt. Och när avtalet är registrerat hos Skatteverket kan man alltså göra bodelningen under äktenskapet.