Faror för dig som använder autoklav

En autoklav är en maskin som använder sig av extremt varma temperaturer av ånga för att sterilisera och döda mikroorganismer och giftiga produkter. Autoklaven är en väldigt viktig del för att skapa en säker bortkastning av giftigt material. Om vi inte använde autoklaver skulle både naturen och folket som bor nära ett labb skadas.

Vad folk dock inte tänker på är de stora farorna som kan ske vid användningen av en autoklav. Det är viktigt att du alltid är försiktig vid hanteringen av autoklaven och ser till att varken du eller dina kollegor råkar illa ut. read more

Inför en Stämningsansökan

En stämningsansökan är en ansökan om stämning som skickas till domstolen, oftast är det en åklagare som skickar en stämningsansökan till domstolen. I denna artikel så kommer vi att gå igenom vad en stämningsansökan är för något och kortfattat om hur en rättprocess går till.

Detta är en stämningsansökan

Oftast är det en åklagare som skickar en stämningsansökan till domstolen. Ett annat ord för stämningsansökan är att en åklagare väcker åtal mot en person. I en stämningsansökan så finns information om vem som ska åtalas för ett brott, vilken typ av brott det gäller och vilken bevisning åklagaren har. read more