En autoklav är en maskin som använder sig av extremt varma temperaturer av ånga för att sterilisera och döda mikroorganismer och giftiga produkter. Autoklaven är en väldigt viktig del för att skapa en säker bortkastning av giftigt material. Om vi inte använde autoklaver skulle både naturen och folket som bor nära ett labb skadas.

Vad folk dock inte tänker på är de stora farorna som kan ske vid användningen av en autoklav. Det är viktigt att du alltid är försiktig vid hanteringen av autoklaven och ser till att varken du eller dina kollegor råkar illa ut.

Medical Devices Sterilizing

Risker som kan uppkomma vid användningen av en autoklav är allt från brännskador från den oerhört varma ångan till skador på händerna och fingrarna från dörren. Vad få dock faktiskt vet är att en autoklav kan explodera om dörren på autoklaven inte är helt stängd. Detta kan lätt leda till skador på hela kroppen och kan i vissa fall döda en person. Utsättning för giftigt material kan också ske ifall materialet du satt i autoklaven inte hanteras på rätt sätt.

Så här förebygger du faror

Viktiga saker du behöver göra för att förebygga olyckshänder som kan ske i labbet är att:

  • Ha på dig skyddsutrustning. Du som vill hålla dig själv säker ska absolut ha på dig labbrock, skyddsglasögon och isolerade vantar.
  • Ta en kurs om rätt hantering av en autoklav. Hyr en expert för att visa alla på labbet om de olika farorna som kommer med hanteringen av en autoklav.
  • Finns det vatten som läcker ur botten av autoklaven är det extremt viktigt att du inte öppnar dörren! Fungerar inte autoklaven som den ska finns det en risk att extremt varmt vatten kan spruta ut om dörren öppnas.
  • Det är viktigt att du aldrig sätter i blekmedel eller något material som innehåller blekmedel i en autoklav. Detta är ett av de största misstagen man kan göra vid hanteringen av en autoklav! Blekmedel i en autoklav skapar ämnen som kan fräta sönder autoklaven från insidan.

Varför din autoklav inte fungerar

Fungerar inte din autoklav? Steriliseras inte materialet som det ska? Då kan problemet ligga i att autoklaven har en alltför hög luftmängd. Luft kommer alltid finnas i en autoklav men det är ditt jobb att se till att mängden är så liten som möjlig.

En annan anledning kan vara att autoklaven inte arbetar på en hög nog temperatur. Olika material steriliseras på olika temperaturer. Se till att du vet vilken temperatur som krävs för just det materialet du ska sterilisera.