Faror för dig som använder autoklav

En autoklav är en maskin som använder sig av extremt varma temperaturer av ånga för att sterilisera och döda mikroorganismer och giftiga produkter. Autoklaven är en väldigt viktig del för att skapa en säker bortkastning av giftigt material. Om vi inte använde autoklaver skulle både naturen och folket som bor nära ett labb skadas.

Vad folk dock inte tänker på är de stora farorna som kan ske vid användningen av en autoklav. Det är viktigt att du alltid är försiktig vid hanteringen av autoklaven och ser till att varken du eller dina kollegor råkar illa ut. read more

Bodelningsavtal ska alltid upprättas efter en bodelning

Ett bodelningsavtal är ett skriftligt avtal som bevisar att en bodelning ägt rum och är giltig. Avtalet skrivs vid till exempel ett dödsbo, en skilsmässa eller en separation. Ett bodelningsavtal ska alltid upprättas efter en bodelning, och i två lika exemplar. Om inte ett bodelningsavtal skrivs är inte överenskommelsen mellan parterna giltig. Bodelningen kommer alltså inte anses som giltig om man inte upprättat ett bodelningsavtal.

Vad måste ett bodelningsavtal innehålla?

Det som måste finnas i ett bodelningsavtal är att bodelningen ägt rum och att alla parter är överens samt parternas underskrifter. Det finns inga krav på att det ska framgå i bodelningsavtalet huruvida egendomen ska fördelas. Det finns mallar och formulär på hur man ska skriva ett bodelningsavtal och vad som ska stå med i det. Dock bör avtalet bevittnas av en jurist för att det ska vara korrekt, vilket är en fördel om man inte vet hur avtalet ska utformas. read more

Inför en Stämningsansökan

En stämningsansökan är en ansökan om stämning som skickas till domstolen, oftast är det en åklagare som skickar en stämningsansökan till domstolen. I denna artikel så kommer vi att gå igenom vad en stämningsansökan är för något och kortfattat om hur en rättprocess går till.

Detta är en stämningsansökan

Oftast är det en åklagare som skickar en stämningsansökan till domstolen. Ett annat ord för stämningsansökan är att en åklagare väcker åtal mot en person. I en stämningsansökan så finns information om vem som ska åtalas för ett brott, vilken typ av brott det gäller och vilken bevisning åklagaren har. read more